Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä 12.8.2015

1. Rekisterinpitäjä
Ruokakesko Oy / K-market Ketjuyksikkö
Satamakatu 3
00016 Kesko
Y-tunnus: 0109862-8
k-ruoka@kesko.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ruokakesko Oy / K-market Ketjuyksikkö
Satamakatu 3
00016 Kesko
Y-tunnus: 0109862-8
k-ruoka@kesko.fi
010 53 11

3. Rekisterin nimi
Neste Oil K-market Jopo

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus
Rekisteriin kerätään kaikista kilpailuun osallistuneista kohdassa 5 mainitut tiedot arvonnan suorittamiseksi ja arvonnan tuloksen ilmoittamista varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää kilpailu-/arvontalomakkeessa pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

Henkilötiedot:
etunimi
sukunimi

Yhteystiedot:
puhelinnumero
sähköpostiosoite

6. Säännön mukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kilpailuun osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Sähköisen suoramarkkinointiluvan antaneiden henkilötiedot luovutetaan K-Plus Oy’lle K-Plussa-verkoston markkinointitarkoituksiin. Muutoin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. K-Plussan henkilötietorekisteriseloste on tutustuttavissa osoitteessa https://www.plussa.com/Mika-on-K-Plussa/Sopimusehdot/Rekisteriselosteen/

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain mukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojausperiaatteet
Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti salasanoin ja käyttöjärjestelmän suojausohjelmin suojatussa palvelimessa ja ovat vain Ruokakeskon ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä. Kilpailurekisterin tietoja säilytetään siihen saakka kunnes kilpailun palkinnot on arvottu ja voitosta tiedotettu kampanjan sääntöjen mukaan.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.