Säännöt

1. Järjestäjä
Ruokakesko Oy /Neste Oil K-market Satamakatu 3
00016 Helsinki
Myöhemmin ”arvonnan järjestäjä”.

2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voi osallistua 12.–31.8.2015 välisenä aikana täyttämällä kilpailulomakkeen. Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Osallistujien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Osallistumisaika
Osallistumisaika on 12.-31.8.2015, ellei toisin ilmoiteta.

4. Osallistuminen
Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on 12.-31.8.2015 ajanjaksolla osallistumislomakkeen täyttäminen verkkosivuilla. Palkinnon vastaanottamisesta voi kieltäytyä. Arvonta suoritetaan 2.9.2015.

5. Palkinto
Palkintona arvotaan 3 kpl Helkama Jopo 50v 24” 1-v. polkupyöriä. Yhden palkinnon arvo on 450 eur. Jopon väri voi vaihdella. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin (poissulkien Ahvenanmaa).

6. Arvonta
Palkinnot arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken 2.9. Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että, hänen nimensä ja asuinpaikkakuntansa julkaistaan Ruokakesko Oy:n liikenneasema.k-market.fi/ -verkkosivustolla.

7. Palkintoihin liittyvät ehdot
Yksi henkilö voi voittaa vain yhden palkinnon. Mikäli sama henkilö arvonnan perusteella voittaisi useamman palkinnon, katsotaan henkilön voittaneen vain yhden palkinnon ja muut henkilön voittamat palkinnot arvotaan uudelleen. Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkinnon, jolloin arvotaan uusi voittaja. Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä.

8. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjä ja toteuttaja eivät ole vastuussa palkinnon kunnosta tai muusta palkintoon liittyvästä toimenpiteestä sen vastaanottamisen jälkeen. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Ruokakesko Oy:n, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon voittamiseen. Arvonnan järjestäjän kollektiivinen vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittua palkinnon arvoa.

Ruokakesko Oy ei vastaa mahdollisista painovirheistä eivätkä muista kilpailuun liittyvistä virheistä.

9. Henkilötietojen käsittely
Asiakkaiden kilpailun osallistumisen yhteydessä antamia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Ruokakesko Oy ei kerää osallistujien antamia tietoja. Ruokakesko Oy:n haltuun annetut tiedot tuhotaan arvonnan suorittamisen ja palkinnon luovuttamisen jälkeen.

Markkinointiluvan antaneiden tiedot siirtyvät automaattisesti K-Pus Oy:n rekisteriin. K-Plussan henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa https://www.plussa.com/Mika-on-K-Plussa/Sopimusehdot/Rekisteriselosteen/.

10. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet
Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Ruokakesko Oy:n kirjallista lupaa.

Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

11. Arpajaisvero
Ruokakesko Oy vastaa näistä palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

12. Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.